GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan Parapluplan Archeologie Drimmelen

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Drimmelen

Geplaatst op Lokaalnieuwsdrimmelen.nl op: 22-12-2023

  1. Bekendmakingen Drimmelen
  2. GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan Parapluplan Archeologie Drimmelen

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Drimmelen maken bekend dat met ingang van vrijdag 22 december 2023 gedurende acht weken het Ontwerpbestemmingsplan Parapluplan Archeologie Drimmelen ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan betreft een paraplubestemmingsplan ten behoeve van het planologisch verankeren van het in juni 2023 geactualiseerde archeologiebeleid van de gemeente Drimmelen.TerinzageleggingHet ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 22 december 2023 gedurende 8 weken (en dus tot en met donderdag 15 februari 2024) tijdens de openingstijden (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur en op donderdag van 18.00 tot 20.00 uur) ter inzage in de hal van het gemeentehuis, Park 1 in Made. Het ontwerp wijzigingsplan is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (plannaam: NL.IMRO.1719.0bp23archeologie-on01). Per 1 januari 2024 hebben we te maken met het nieuwe omgevingsloket (DSO), waarin ook via het tijdelijk omgevingsplan, de wijzigingsplannen en de in procedure gebrachte ontwerp wijzigingsplannen worden getoond. Vanaf 1 januari betekent dit dat het plan in te zien is via: https://omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/ via “regels op de kaart” en het tabblad ‘Document zoeken’ zoeken op de plannaam “Parapluplan Archeologie Drimmelen” of het plannummer: NL.IMRO.1719.0bp23archeologie-on01Indienen zienswijze Ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kan gedurende de termijn van de terinzagelegging iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij het college van B&W van de gemeente Drimmelen (Postbus 19 4920 AA Made). Uw zienswijze wordt betrokken in de procedure, die leidt tot het vast te stellen bestemmingsplan.Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. Simons, clustercoördinator ruimtelijke ontwikkeling. Telefonisch te bereiken onder nummer 14 0162.

Unknown

 Lokaalnieuwsdrimmelen.nl Redactie

Lokaalnieuwsdrimmelen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Drimmelen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Drimmelen

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.