GEMEENTEBLADOntwerpwijzigingsplan “Sluizeweg 70”, te Drimmelen

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Drimmelen

Geplaatst op Lokaalnieuwsdrimmelen.nl op: 22-12-2023

  1. Bekendmakingen Drimmelen
  2. GEMEENTEBLADOntwerpwijzigingsplan “Sluizeweg 70”, te Drimmelen

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Sluizeweg Drimmelen Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Drimmelen

Burgemeester en wethouders van Drimmelen maken bekend dat met ingang van vrijdag 22 december 2023 gedurende acht weken het ontwerpwijzigingsplan ‘Sluizeweg 70’ te Drimmelen ter inzage ligt. Door het ontwerpwijzigingsplan in procedure te brengen wordt de vergroting van het agrarisch bouwvlak en de nieuwbouw van een stal voor het houden van varkens aan de Sluizeweg 70 te Drimmelen juridisch-planologisch mogelijk gemaakt. Anterieure overeenkomstTot slot maakt het college van burgermeester en wethouders op grond van het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij een anterieure overeenkomst hebben gesloten met de eigenaar van de planlocatie.TerinzageleggingHet ontwerpwijzigingsplan ligt met ingang van vrijdag 22 december 2023 gedurende 8 weken (en dus tot en met donderdag 15 februari 2024) tijdens de openingstijden (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur en op donderdag van 18.00 tot 20.00 uur) ter inzage in de hal van het gemeentehuis, Park 1 in Made. Het ontwerpwijzigingsplan is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (plannaam: NL.IMRO.1719.0wp22sluizeweg70-on01). Per 1 januari 2024 hebben we te maken met het nieuwe omgevingsloket (DSO), waarin ook via het tijdelijk omgevingsplan, de wijzigings-/bestemmingsplannen en de in procedure gebrachte ontwerpwijzigingsplannen/ontwerpbestemmingsplannen worden getoond. Vanaf 1 januari betekent dit dat het plan in te zien is via: https://omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/ via “regels op de kaart” en het tabblad ‘Document zoeken’ zoeken op de plannaam “Sluizeweg 70” of het plannummer: NL.IMRO.1719.0wp22sluizeweg70-on01.Indienen zienswijze Ten aanzien van het ontwerpwijzigingsplan kan gedurende de termijn van de terinzagelegging iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij de raad van de gemeente Drimmelen (Postbus 19 4920 AA Made). Uw zienswijze wordt betrokken in de procedure, die leidt tot het vast te stellen wijzigingsplan.Tegen de anterieure overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend en staat geen bezwaar of beroep open.Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J. Breugelmans, planbegeleider. Telefonisch te bereiken onder nummer 14 0162.

Unknown

 Lokaalnieuwsdrimmelen.nl Redactie

Lokaalnieuwsdrimmelen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Drimmelen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Drimmelen

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.