Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Oud Drimmelen 12 te Drimmelen

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Drimmelen

Geplaatst op Lokaalnieuwsdrimmelen.nl op: 9-2-2024

  1. Bekendmakingen Drimmelen
  2. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Oud Drimmelen 12 te Drimmelen

bestemmingsplan Oud Drimmelen Drimmelen Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Drimmelen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen maken bekend dat de gemeenteraad op 14 december 2023 het bestemmingsplan Oud Drimmelen 12 gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in het realiseren van 10 recreatiewoningen en maximaal 5 camperplaatsen. De bestemming “Agrarisch-2 wijzigt daardoor in de bestemming “recreatie”. Ter plaatse is het niet meer toegestaan om een volwaardig agrarisch bedrijf en minicamping te exploiteren. Er zijn naar aanleiding van twee zienswijzen wijzigingen doorgevoerd op de verbeelding, in de regels en toelichting. Wilt u het plan inzien? Dat kan vanaf 9 februari 2024 tot en met 21 maart 2024: 1.Via de landelijke website op www.ruimtelijkeplannen.nl . Het identificatienummer is NL.IMRO.1719.0bp23OudDrimmelen-vg01; 2.In de hal van het gemeentehuis, Park 1 in Made. Behalve het bestemmingsplan kunt u ook het vaststellingsbesluit bekijken. Beroep instellen? Tijdens de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld tegen het genomen besluit. U kunt alleen in beroep gaan als u belanghebbende bent of een zienswijzen hebt ingediend. Het beroepschrift moet binnen de hierboven gestelde termijn gestuurd worden naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Wanneer treedt het besluit in werking? Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 22 maart 2024. Dit is de dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt niet dat het besluit in werking treedt. Dan moet u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit treedt dan pas in werking nadat op uw verzoek is beslist. Voor de behandeling van een beroep/voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Unknown

 Lokaalnieuwsdrimmelen.nl Redactie

Lokaalnieuwsdrimmelen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Drimmelen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Drimmelen

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.