Kennisgeving besluit op Aanvraag beschikking behandelen, Havenkade in Drimmelen

Bekendmaking voor evenementenvergunning in Drimmelen

Geplaatst op Lokaalnieuwsdrimmelen.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen drimmelen
  2. Kennisgeving besluit op Aanvraag beschikking behandelen, Havenkade in Drimmelen

evenementenvergunning Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Evenementenvergunning voor het houden van het evenement Oude Havenfeest op de locatie Havenkade in Drimmelen op zondag 28 april 2024 van 11.00 uur tot 17.00 uur. Ontheffing geluidhinder tijdens het evenement Oude Havenfeest op de locatie Havenkade in Drimmelen op zondag 28 april 2024 van 13.30 uur tot 17.00 uur. Bezwaarprocedure Ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage. De bedoeling is u attent te maken op activiteiten in uw omgeving. Tegen ingekomen aanvragen kunt u geen bezwaar maken. Deze plannen zijn nog niet beoordeeld, waardoor ze kunnen wijzigen. Pas na besluitvorming liggen verleende vergunningen ter inzage in het gemeentehuis. Voor inzage dient u een afspraak te maken met de afdeling Publiekszaken via telefoonnummer 140162. U kunt tegen verleende vergunningen bezwaar maken binnen zes weken nadat de vergunning is bekendgemaakt. Dit kunt u doen bij het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft (de datum van de bekendmaking is de datum waarop de aanvrager de vergunning heeft ontvangen en niet de datum van deze publicatie). Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste het volgende bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, omschrijving van het besluit met vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt en een opgave van de reden(- en) waarom men zich niet met het besluit kan verenigen. Het adres voor het indienen van een bezwaarschrift is: Gemeente Drimmelen, Postbus 19, 4920 AA Made. U kunt ook een verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing) bij de rechtbank indienen. Een dergelijk verzoek richt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – WestBrabant, sector bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Stuur een e-mail naar omgevingsvergunning@drimmelen.nl om de stukken gratis digitaal op te vragen. Voor het opvragen van de stukken per post worden kosten in rekening gebracht.

Unknown

Picture of  Lokaalnieuwsdrimmelen.nl Redactie

Lokaalnieuwsdrimmelen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Drimmelen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Drimmelen

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.