Ontwerpbestemmingsplan ‘Rietlanden’, Drimmelen

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Drimmelen

Geplaatst op Lokaalnieuwsdrimmelen.nl op: 22-12-2023

  1. Bekendmakingen Drimmelen
  2. Ontwerpbestemmingsplan ‘Rietlanden’, Drimmelen

bestemmingsplan Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Drimmelen maken bekend dat met ingang van vrijdag 22 december 2023 gedurende acht weken het ontwerpbestemmingsplan ‘Rietlanden’, Drimmelen ter inzage ligt. Ontwerpbestemmingsplan De aanleiding is de voorgenomen herontwikkeling van de gronden die al jaren bekend zijn als De Rietlanden of landtongen, een gebied nabij de jachthaven in Drimmelen. Het is momenteel een braakliggend terrein met grasland en veel water. Er zijn plannen gemaakt om hier 211 woningen in gedifferentieerd programma, zowel qua woningtypen als in prijsklassen en een hotel met 80 kamers en bijbehorende voorzieningen te realiseren. Dit ontwerpbestemmingsplan maakt deze gebiedsontwikkeling mogelijk. Het plan bevat veel groen en water, het bestaande strand binnen het plangebied blijft hierbij behouden. Anterieure overeenkomst Ook maakt het college van burgermeester en wethouders op grond van het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij een anterieure overeenkomst hebben gesloten met de eigenaar van het plangebied. Terinzagelegging Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 22 december 2023 gedurende 8 weken (en dus tot en met donderdag 15 februari 2024) tijdens de openingstijden (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur en op donderdag van 18.00 tot 20.00 uur) ter inzage in de hal van het gemeentehuis, Park 1 in Made. De inzage termijn is in dit geval 8 weken in plaats van de wettelijke 6 weken omdat de kerstvakantie ertussen zit en omdat de Omgevingswet op 1 januari 2024 wordt ingevoerd. Het ontwerpbestemmingsplan is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (plannaam: NL.IMRO.1719.4bp23rietlanden-on01). Per 1 januari 2024 hebben we te maken met het nieuwe omgevingsloket (DSO), waarin ook via het tijdelijk omgevingsplan de bestemmingsplannen en de in procedure gebrachte ontwerpbestemmingsplannen worden getoond. Vanaf 1 januari betekent dit dat het plan in te zien is via: https://omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart/ via “regels op de kaart” en het tabblad ‘Document zoeken’ zoeken op de plannaam ‘Rietlanden’ of het plannummer: NL.IMRO.1719.4bp23rietlanden-on01. Indienen zienswijze Ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kan gedurende de termijn van de terinzagelegging iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij de raad van de gemeente Drimmelen (Postbus 19 4920 AA Made). Uw zienswijze wordt betrokken in de procedure, die leidt tot het vast te stellen bestemmingsplan. Tegen de anterieure overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend en staat geen bezwaar of beroep open. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. Lambregts, projectleider, en de heer J. Peters, adviseur ruimtelijke ontwikkeling. Telefonisch te bereiken onder nummer 14 0162.

Unknown

 Lokaalnieuwsdrimmelen.nl Redactie

Lokaalnieuwsdrimmelen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Drimmelen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Drimmelen

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.