PROVINCIAAL BLADWet bodembescherming (Wbb) - Helkantsedijk 17 Hooge Zwaluwe, gemeente Drimmelen

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid in Noord-Brabant

Geplaatst op Lokaalnieuwsdrimmelen.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen drimmelen
  2. PROVINCIAAL BLADWet bodembescherming (Wbb) – Helkantsedijk 17 Hooge Zwaluwe, gemeente Drimmelen

Natuur en milieu | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,kennisgeving Wet bodembescherming (Wbb) beschikking op grond van artikel 14 Besluit uniforme saneringen (BUS)25 april 2024, Tilburg.De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant heeft op 12 april 2024 van BM BodemManagement te Oosterhout een BUS evaluatierapport ontvangen voor de uitgevoerde bodemsanering op de locatie te Helkantsedijk 17 Hooge Zwaluwe, gemeente Drimmelen, NB171902556.Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant gemandateerd voor het afhandelen van deze procedure.In de beschikking besluit Gedeputeerde Staten het volgende:1Wij stemmen, op grond van artukel 14 Besluit uniforme saneringen, in met de uitgevoerd sanering.Binnen zes weken na de dag waarop de beschikking bekend is gemaakt kunnen belanghebbenden tegen deze beschikking een bezwaarschrift indienen bij: Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, het secretariaat van de hoor- en adviescommissie, Postbus 90151, 5200 MC ‘s-Hertogenbosch.Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden.Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten:- naam en adres van de indiener;- de dagtekening;- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;- de gronden van het bezwaar.Bovenstaand besluit treedt in werking ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde 'voorlopige voorziening' te vragen. Deze kunt u richten aan: Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 200192500 EA Den Haag.Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende een bepaalde periode. Voorwaarde om een voorlopige voorziening aan te vragen is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang. Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht).Aan deze procedure is het zaaknummer Z2024-00004836 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit zaaknummer te vermelden. Indien u gebruik maakt van e-mail, dan verzoeken we u het zaaknummer in de onderwerpregel te plaatsen. De correspondentie middels e-mail dient u te richten aan info@omwb.nl.

Unknown

Picture of  Lokaalnieuwsdrimmelen.nl Redactie

Lokaalnieuwsdrimmelen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Drimmelen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Drimmelen

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.