Verkeersbesluit ten behoeve van het instellen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan de Dominee Jamesstraat in Lage Zwaluwe

Bekendmaking voor verkeersbesluit in Drimmelen

Geplaatst op Lokaalnieuwsdrimmelen.nl op: 21-5-2024

  1. Bekendmakingen drimmelen
  2. Verkeersbesluit ten behoeve van het instellen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan de Dominee Jamesstraat in Lage Zwaluwe

verkeersbesluit Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Besluiten Het instellen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan de Dominee Jamesstraat in Lage Zwaluwe door het plaatsen van het bord E6 uit Bijlage van het RVV 1990 met een onderbord met daarop het kenteken van de aanvrager. Wettelijk kader Op basis van artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) moeten verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap. Op basis van artikel 15 van de WVW 1994 geschiedt het plaatsen van de in artikel 12 Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) genoemde verkeerstekens door het nemen van een verkeersbesluit. Op basis van artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) moet het instellen van een parkeerverbod geschieden door het nemen van een verkeersbesluit. Overeenkomstig artikel 24 van het BABW is overleg gevoerd met een gemachtigde van de korpschef van de politie van district Zeeland-West Brabant. Overwegingen Dat er voor het volgende adres; Dominee Jamesstraat in Lage Zwaluwe, een aanvraag is gedaan voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. Dat de aanvrager van de parkeerplaats gezien haar fysieke toestand de auto graag dicht bij huis zou hebben staan. Dat Mevrouw in bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart (Bestuurder) met nummer 1375478. Dat de aanvrager geen gelegenheid heeft tot parkeren op eigen terrein. Dat de inwilliging van het verzoek het algemeen verkeersbelang niet in de weg zal staan. Dat het in verband met voorgaande overwegingen wenselijk is om een gehandicaptenparkeerplaats in te stellen in de nabijheid van de woning van de aanvrager.   Het treffen van een verkeersmaatregel is een normale maatschappelijke ontwikkeling waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven. De in dit besluit genoemde maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 voor het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan. De onder ‘besluiten’ genoemde (delen van) wegen liggen binnen de bebouwde kom van de kern Made en zijn in eigendom, beheer en onderhoud bij de gemeente Drimmelen.

Unknown

Picture of  Lokaalnieuwsdrimmelen.nl Redactie

Lokaalnieuwsdrimmelen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Drimmelen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Drimmelen

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.