Week 3 - 2024: gemeente Drimmelen, bekendmaking voornemen tot verkoop en verhuur van grond

Bekendmaking voor overig in Drimmelen

Geplaatst op Lokaalnieuwsdrimmelen.nl op: 18-01-2024

  1. Bekendmakingen Drimmelen
  2. Week 3 – 2024: gemeente Drimmelen, bekendmaking voornemen tot verkoop en verhuur van grond

overig JulianastraatStationswegMarkkantPlantsoenGroningenlaanPoolsestraatUtrechtlaanEvenakkerGanshoeksingelMerelhofPolderstraatKlaverbeemdOverijssellaanBloemendaalse ZeedijkDahliastraatBloemendaalse ZeedijkGanzenhofParklaanDrentelaanDrentelaanRaadhuisstraatVan VurenstraatVan VurenstraatUtrechtlaanPrincenhilKoning Gustaaf Adolfstraat Hooge ZwaluweDrimmelenTerheijdenLage ZwaluweLage ZwaluweHooge ZwaluweLage ZwaluweTerheijdenLage ZwaluweMadeTerheijdenTerheijdenLage ZwaluweLage ZwaluweMadeLage ZwaluweMadeMadeLage ZwaluweLage ZwaluweHooge ZwaluweMadeMadeLage ZwaluweLage ZwaluweLage Zwaluwe Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Hooge ZwaluweDrimmelenTerheijdenLage ZwaluweLage ZwaluweHooge ZwaluweLage ZwaluweTerheijdenLage ZwaluweMadeTerheijdenTerheijdenLage ZwaluweLage ZwaluweMadeLage ZwaluweMadeMadeLage ZwaluweLage ZwaluweHooge ZwaluweMadeMadeLage ZwaluweLage ZwaluweLage Zwaluwe

Januari 2024 Voorgenomen verkoop en verhuur groenstroken gemeente Drimmelen De gemeente Drimmelen is voornemens om onderstaande (groen)stroken grond te verkopen of te verhuren: 1.Julianastraat 2 in Hooge Zwaluwe, kadastraal bekend gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie I, 4639 (gedeeltelijk), groot circa 66 m². 2.Stationsweg 16 in Drimmelen, kadastraal bekend gemeente Made en Drimmelen, sectie T, 1371 en 2033 (gedeeltelijk), groot circa 61 m². 3.Markkant 6 in Terheijden, kadastraal bekend gemeente Terheijden, sectie G, 5026 (gedeeltelijk), groot circa 31 m². 4.Plantsoen 31 in Lage Zwaluwe, kadastraal bekend gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie I, 4748 (gedeeltelijk), groot circa 15 m². 5.Groningenlaan 61 te Lage Zwaluwe, kadastraal bekend gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie I, 4761 (gedeeltelijk), groot circa 51 m². 6.Poolsestraat 22 te Hooge Zwaluwe, kadastraal bekend gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie G, 2465 (gedeeltelijk), groot circa 16 m². 7.Utrechtlaan 37 te Lage Zwaluwe, kadastraal bekend gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie I, 2014 (gedeeltelijk), groot circa 4 m². 8.Evenakker 1 te Terheijden, kadastraal bekend gemeente Terheijden, sectie G, 5197 (gedeeltelijk), groot circa 26 m². 9.Ganshoeksingel 57 in Lage Zwaluwe, kadastraal bekend gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie I, 4743 (gedeeltelijk), groot circa 11 m². 10.Merelhof 3 in Made, kadastraal bekend gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie S, 6173 (gedeeltelijk), groot circa 6 m². 11Polderstraat 32 in Terheijden, kadastraal bekend gemeente Terheijden, sectie G, 5422 (gedeeltelijk), groot circa 43 m². 12.Klaverbeemd 34 in Terheijden, kadastraal bekend gemeente Terheijden, sectie G, 5493 (gedeeltelijk), groot circa 55 m². 13.Overijssellaan 9 in Lage Zwaluwe, kadastraal bekend gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie I, 4780 (gedeeltelijk), groot circa 17 m². 14.Bloemendaalse Zeedijk 24 in Lage Zwaluwe, kadastraal bekend gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie L, 571 en 1067 (gedeeltelijk), groot circa 53 m². 15.Bloemendaalse Zeedijk 26 in Lage Zwaluwe, kadastraal bekend gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie L, 571 en 1067 (gedeeltelijk), groot circa 88 m². 16.Dahliastraat 10 in Made, kadastraal bekend gemeente Made en Drimmelen, sectie H, 7587 (gedeeltelijk), groot circa 23 m². 17.Ganzenhof 5 in Made, kadastraal bekend gemeente Made en Drimmelen, sectie S, 6135 (gedeeltelijk), groot circa 20 m². 18.Parklaan 2 in Made, kadastraal bekend gemeente Made en Drimmelen, sectie S, 321 (gedeeltelijk), groot circa 16 m². 19.Drentelaan 2 in Lage Zwaluwe, kadastraal bekend gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie I, 4761 (gedeeltelijk), groot circa 15 m². 20.Drentelaan 6 in Lage Zwaluwe, kadastraal bekend gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie I, 4743 (gedeeltelijk), groot circa 15 m². 21.Raadhuisstraat 38 in Hooge Zwaluwe, kadastraal bekend gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie I, 4638 (gedeeltelijk), groot circa 66 m². 22.Van Vurenstraat 41 in Made, kadastraal bekend gemeente Made en Drimmelen, sectie R, 1618 (gedeeltelijk), groot circa 15 m². 23.Van Vurenstraat 49 in Made, kadastraal bekend gemeente Made en Drimmelen, sectie R, 1618 (gedeeltelijk), groot circa 13 m². 24.Utrechtlaan 8 in Lage Zwaluwe, kadastraal bekend gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie I, 4752 (gedeeltelijk), groot circa 8 m². 25.Princenhil 19 in Lage Zwaluwe, kadastraal bekend Hooge en Lage Zwaluwe, sectie C, 2547 (gedeeltelijk), groot circa 12 m². 26.Koning Gustaaf Adolfstraat 13 in Lage Zwaluwe, kadastraal bekend gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, sectie I, 4761 (gedeeltelijk), groot circa 128 m². Eigenaren van aangrenzende percelen zijn enige serieuze gegadigden Naar het oordeel van de gemeente zijn de eigenaren van de aangrenzende percelen van de hierboven genoemde (groen)stroken de enige serieuze gegadigden die in aanmerking komen voor koop of huur van de (groen)stroken grond. Op grond van het huidige beleid ten aanzien van de uitgifte van reststroken, welke is beschreven in de Beleidsnota reststroken 2016, is uitgifte van reststroken alleen mogelijk aan de eigenaar van het aangrenzende perceel. In dit geval grenzen de te verkopen en de te verhuren (groen)stroken grond direct aan de percelen van de verzoekers. De te verkopen en de te verhuren gronden grenzen verder enkel aan percelen die in eigendom zijn van de gemeente, zodat de eigenaren van de aangrenzende percelen de enige serieuze gegadigden zijn die in aanmerking komen voor koop of huur van de hierboven genoemde (groen)stroken grond. Vervaltermijn Indien u het niet eens bent met dit voornemen, dan dient u uiterlijk binnen 20 dagen na bekendmaking van dit bericht een kort geding aanhangig te hebben gemaakt met betrekking tot deze zaak bij de rechtbank Breda. Met het oog op de voortgang in deze uitgiftetrajecten en het verkrijgen van duidelijkheid, hanteren wij een termijn van 20 kalenderdagen. Deze termijn is een vervaltermijn. Bij gebreke van een tijdig aangevangen procedure vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Drimmelen en haar contractspartijen worden immers onredelijk benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) wordt opgekomen. De gemeente zal na afloop van genoemde termijn uitvoering geven aan haar voornemen. Als u daar vragen of opmerkingen over heeft, kunt u contact opnemen met het team Grondzaken van de gemeente Drimmelen via info@drimmelen.nl.

Unknown

 Lokaalnieuwsdrimmelen.nl Redactie

Lokaalnieuwsdrimmelen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Drimmelen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Drimmelen

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.